Gurbuz
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Gri balıkçıl
Saz delicesi
Sakallı akbaba