Gurbuz
Turna
Bıyıklı baştankara
Sakallı akbaba
Angıt