Gurbuz
Saz delicesi
Yalıçapkını
Turna
Kızıl sırtlı örümcekkuşu