Gurbuz
Gri balıkçıl
Saz delicesi
Çaprazgaga
Kızıl sırtlı örümcekkuşu