Gurbuz
Gri balıkçıl
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Yalıçapkını
Turna