Gurbuz
Saz delicesi
Yalıçapkını
Turna
Bıyıklı baştankara