Gurbuz
Kızıl sırtlı örümcekkuşu
Saz delicesi
Yalıçapkını
Sakallı akbaba