Kızıl gerdanlı incirkuşu
Kızıl gerdanlı incirkuşu - Anthus cervinus

 

Kızıl gerdanlı incirkuşu
Anthus cervinus                  
Red–throated Pipit
B: 15 cm. Çayır incirkuşuna benzerse de biraz daha yapılı ve kısa kuyrukludur. Erişkini suratı, kaşı, boğazı ve göğüs üstünün kirli veya parlak pembe veya kırmızı olmasıyla oldukça rahatça tanınır. Bu renk sonbahar ve kışın kalabilir, bazı dişilerde ise beje dönüşür. İlk sonbaharda çayır incirkuşuna çok benzer ve en iyi sesiyle ondan ayrılır, ayrıca kuyruk sokumu da çizgili, göğsü, böğrü krem rengi ve beyazımsıdır. Böğründeki çoğunlukla bulunan 2-3 çizgi kesintisiz ve devamlıdır. Daha kalın gıdı çizgisi boyun yanında geniş üçgenimsi siyah beneğe bağlanır. Üst tarafı daha canlı kahverengi olup üstündeki çizgiler daha kalın ve siyah, araları krem rengi beyazımsıdır. Uçuşu daha çok ağaç incirkuşuna benzer.
Sesi: Yerden yükselirken veya uçarken duyulan ince, tiz, uzatılan ve sonuna doğru silinerek yok olan ‘psiiii’ veya ‘spiiiç’ sesi ağaç ve çayır incirkuşunun seslerine benzemez, bu sesin daha kısa ve boğuk varyasyonları da duyulabilir
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ