Kuyrukkakan
Kuyrukkakan - Oenanthe oenanthe

 

Kuyrukkakan
Oenanthe oenanthe                              
Northern Wheatear (Wheatear)
B: 15 cm. Kuyruk sokumu ve kuyruk kenarları beyaz, nispeten kısa kuyrukludur. Siyahımsı kuyruk bandı sabit enlidir. Erkeği külrengi gri tepesi ve sırtı, beyaz kaşı, ince siyah sürmesi, kulak örtüleri ve kanatlarıyla tanınır. Dişi ve ilk kışındaki boz kuyrukkakandan ayrılmasıyla ilgili o türe bakın. Dişisi benzer kara kulaklı veya alaca kuyrukkakandan daha grimsi kahverengi olmasıyla ayrılır. İlk sonbaharda en iyi daha kısa kuyruğu ile ayrılır, buna kıyasla alaca ve kara kulaklının kuyruğu daha uzundur ve kanat ucu kuyruğun yarısını veya daha azını örter. Kuyruk bandı düzgün ve eşit enlidir. Devamlı hareketlidir, sıkça çömelir kalkar, kuyruğunu oynatır ve kanatlarını titretir.
Sesi: Ötüşü çoğu zaman tünediği bir yerden çıkarılır, hızlı sesini oluşturan takırdamalı seslerin karıştığı hızlı ve tiz ıslıkların düzensiz bir tempoda çıkarılmasından oluşur. Uyarı sesi sert bir ‘tak-tak’ veya ‘hiid, tak-tak’tır.
 
Mehmet GÜRBÜZ