ibibik
ibibik - Upupa epops

 

İbibik
Hoopoe
Upupa epops                                                         
B: 28 cm. Pembemsi rengi, kanatlarındaki kalın enine siyah beyaz çizgiler, çoğu zaman yatık kalan, yere konduğu zaman kabaran uzun siyah uçlu tepe tüyleri, uzun kıvrık gagası ve bir alakargayı andıran geniş kanatları ve kanat çırpışıyla kolaylıkla ayrılır. Zamanının çoğunu yerde geçirir, burada kolay kolay fark edilmez, çoğu zaman havalandığı zaman fark edilir.
Sesi: Erkeğin ötüşü başka türlerle karıştırılmaz, tekrarlanan yankılı bir ‘pu-pu-pu’ ona hüthüt ismini vermiştir. Bunun yanında alakargaya benzeyen ser ve keskin bir ‘terr’ sesi vardır.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ