Çayır taşkuşu
Çayır taşkuşu - Saxicola rubetra

 

Çayır taşkuşu Saxicola rubetra                                           
Whinchat
B: 12,5 cm. Küçük kısa kuyruklu bir kuştur, taşkuşuna kıyasla biraz daha yatay duruşlu, biraz daha küçük başlı ve uzun kanatlıdır, kanat ucu neredeyse kuyruğunun yarısına kadar ulaşır, yalnız taşkuşunun uzun kanatlı alttürleri de bulunur. Taşkuşundan çizgili kahverengi kuyruk sokumu, kenar kuyruk teleklerinin beyaz köküyle ayrılır. Erkekleri kalın, temiz ve beyaz kaşı, başının siyahımsı yanlarını turuncumsu boğazından ayıran beyaz çizgi görülebilir. Dişisi daha donuk renklidir; boğazı daha açık renkli, başının yanları nispeten kahverengidir. El örtülerindeki beyaz benek özellikle uçuşta belirgindir, ancak ilk sonbahardaki bazı kuşlarda küçük veya eksik olabilir. Sonbaharda taşkuşunun Asya ve Ortadoğu popülasyonlarından gelen bireylerle karışabileceğine dikkat etmek gerekir.
Sesi: Ötüşü kısa, hızlı ve anidir, araları ve cümleleri çeşitli şekillerde olabilir, çoğunlukla melodik ve pürüzlü seslerin karışımından oluşur. Başka türleri ara sıra taklit eder. Uyarı sesi ‘cü-tek-tek’tir.
 
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ