Büyük kamışçın
Büyük kamışçın - Acrocephalus arundinaceus

 

 
Büyük kamışçın Acrocephalus arundinaceus
Great Reed Warbler
B: 19 cm. Çok iri bir kamışçındır, sadece Nil kamışçınıyla karıştırılabilir. Renkleriyle bir saz kamışçınına benzese de ondan çok daha iridir. Kaşı belirgin, gagası kalın ve uzundur. Nil kamışçınıyla karşılaştırıldığında kanadının daha uzun olduğu (ve 7-8 el teleğinin göründüğü) seçilebilir, nispeten daha kısa kuyruğu ve biraz daha kısa ve hafif kalın gagası dikkat çeker.
Sesi: Yüksek ve güçlü sesi tekrarlı bir yapıya sahiptir, en çok duyulan cümlesi ‘trr-trr-, karra-karra-karra, kriii-kriii-kriii’dir.
 
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ