Kaya sıcacı
Kaya sıcacı - Sitta neumayer

 

 Kaya sıvacısı Sitta neumayer                                         Rock Nuthatch) 
Western Rock Nuthatch (
B: 14 cm. Boyu ve genel hatlarıyla sıvacıya benzer, ondan daha açık renklidir ve en doğru şekilde yaşamalanıyla ayrılır. Çok sık öter, çoğunlukla uzak mesafeden sesiyle tespit edilir. Diğer sıvacılarla karşılaştırıldığında üst daha açık ve gri, kuyruğu tek renk (sıvacıda siyah ve beyaz), alt tarafı kirli beyaz, kuyruk altı örtüleri kirli pas rengi ve daha belirsizdir; kuyruk altında beyaz benekler bulunmaz. Hiçbir zaman beyaz kaşında veya alnında açıklık olmaz. İran'da yaşayan tschitscherini ve plumbea alttürleri batıdaki kuşlara kıyasla üstten daha açık renklidir, sürmesi siyah olsa da çoğunda azaltılmış ve bazılarında yok denecek kadar azdır. Daha iri ve uzun gagalı büyük kaya sıvacısından ayırımı için o türe bakınız.
Sesi: Sesi yüksek, çevreye yayılan, hızlanan bir tril olup makaralı ve fokurdamayı andıran yapısıyla ak karınlı ebabili anımsatır. Bazen bir 'bi-di, bi-di' gibi bir girişle başlayabilir. Diğer sesleri; 'huit-huit-huit', çaprazgagayı andıran bir 'kip', sert ve örümcekkuşunu andıran bir 'wäääk'. Uçuş ve yemlenme sırasında çıkardığı sesler sıvacının 'sit-sit'ine benzer.
Kaynak:Türkiye ve Ortadoğu'nın Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ