Büyük orman kartalı
Büyük orman kartalı - Aquila clanga

 

Büyük orman kartalı Aquila clanga                                                      
Greater Spotted Eagle (Spotted Eagle)
B: 65 cm. K.A: 155–180 cm. Ayırt etmesi zor bir türdür. Çoğu zaman küçük orman kartalından daha koyudur. Erişkin alttan koyu kahverengidir, kanat altı örtüleri özellikle hücum hattına doğru siyahımsı kahverengidir, kanat telekleri kanat örtüleriyle aynı tonda veya kanat örtülerinden bir ton açıktır. Üstten bakıldığında orta veya koyu kahverengi kanat örtüleri daha koyu sırtıyla kontrast oluşturabilir. El teleklerinin kökünde belirgin bir leke bulunmaz. Kanat altında bozkırda görülen firar kattı çizgisi ve erişkin bozkır ve küçük ormanda görülen ense lekesi bulunmaz. Gencinin altı koyu kahverengi, kanat telekleri daha açıktır. Kanat üstünde siyah üzerine 1-3 beyaz örtü çizgisi bulunur, bazen çizgiler uzaktan açık renkli bir kanat panelinin izlenimi verir. El teleklerinin açık renkli sapları ve içteki el teleklerinin beyazımsı olması büyük ve dağınık bir el lekesi oluşturur. Genci nadiren bu tanımın dışındaki altı farklı donda olabilir: (1) Tablo 22’de resmi olan fulvescens tipi. (2) Üstü ve altı devetüyü renginde. (3) Üstü devetüyü, altı normal. (4) Üstü normal, altı devetüyü. (5) Kanat altı örtüleri grimsi veya koyu renk üzerine açık lekeli, gövdenin altı daha koyu. (6) Kanat altı ve üstü normal, ancak kontrast içindeki açık renkli gövde; son varyetedeki renkler diğer Aquila kartallarında görülmez. Yaştan bağımsız olarak kol teleklerinin altında ince ve yoğun çizgiler görülebilir, benzer çizgilere daha kalın olarak küçük ormanda, daha aralıklı olarak bozkırda rastlanır. Erişkinin kanatları nispeten geniş ve paralel kenarlıdır, ancak el kısmı biraz daha geniş ve parmakları daha uzun, parmak araları daha derindir. Gencinin el kısmı erişkine kıyasla daha dardır, firar hattı gövdeye doğru içeriye kavis yapar, bu kuyruk kapalıyken fark edilir. El kısmı bozkır kartalından daha kısa, içteki parmak teleği daha az çıkıntılı ve gagası daha kısadır. Kanatlarını uçarken küçük orman gibi tutar.
Sesi: Küçük orman kartalına benzer.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
 
Mehmet GÜRBÜZ