Çıtkuşu
Çıtkuşu - Troglodytes troglodytes

 

Çıtkuşu Troglodytes troglodytes                                                            
Wren (Common Wren, Winter Wren)
B: 9,5 cm. Küçücük, kısa kuyruklu ve kahverengi bir kuştur, küçük bir fare gibi alçakta yere yakın dolaşır, bu esnada dik tutulan kuyruğu tanımlayıcıdır. İnce ve nispeten uzun bir gagası, açık renkli kaşı ve çizgili kanatları, kuyruğu ve böğrü vardır. Çoğu zaman ya alçak bitki örtüsünde saklanırken ya da bir bitkiden diğerine uçarken kanatlarının görünmeyecek kadar hızla çırparken fark edilir. Uçarken rahatsız olmuşçasına durmadan seslenir.
Sesi: Ötüşü bu kadar küçük bir kuştan beklenmeyecek kadar yüksek seslidir, farklı perde ve tempoda 4-5 tane çok hızlı trilden oluşur ve yaklaşık 4-6 saniye sürer. Seslerinden sert, kuru bir ‘tuk’ ve çoğu zaman titretilerek çıkarılan bir ‘trurrrr’ sıkça duyulur, son sesi balıkçı teknesindeki ağ makarasının sesine benzer.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ