Çizgili ötleğen
Çizgili ötleğen - Sylvia nisoria

 

Çizgili ötleğen Sylvia nisoria                                                                  
Barred Warbler
B: 15,5 cm. İri bir ötleğendir. Erişkin alt tarafındaki hilal şekilli enine çizgiler ve sarı gözüyle tanınır. Dişinin altındaki çizgiler daha azdır. Oldukça uzun kuyruğu konmada önce açıldığında beyaz köşeleri görülür. Büyük kol örtüleri ve kın teleklerinin kenarları beyazdır. İlk kışında koyu gözlü olup bahçe ötleğenini anımsatır, ancak daha iri gövdesi ve kuyruğunda beyaz olması, kanat örtüleri ve kın teleklerinin açık renkli kenarları, kuyruk altı örtülerindeki az sayıdaki çizgilerle ayrılabilir. Bu giysiye sahip kuşlara ilkbaharda da rastlanabilir. Genç, uzun gagalı ak gözlü ötleğenin kanat örtüleri ve kın teleklerinde açık desenler ve kuyruk altında koyu çizgiler, bulunmaz, ancak koyu kulak örtüleri başının gerisiyle kontrast oluşturur. Çoğunlukla çalıların içinde saklı kalır. Nispeten ağır hareket eder.
Sesi: Ötüşü bahçe ötleğenine benzer, ancak cümleleri daha kısadır, bazen akgerdan gibi kur uçuşunda öter, bazı trilleri toygar gibidir. Sesi çok sert, serçe gibi tekrarlı bir 'trrrrr' veya 'ç-ır-ır-ır-ır-ır-ır'. Çok belirgindir ve bazen şarkısının ortasına yerleştirir veya uyarı sesi olarak da kullanır.

Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları

Mehmet GÜRBÜZ