Çöl ötleğeni
Çöl ötleğeni - Sylvia nana

 

Çöl ötleğeni Sylvia nana                                                                           
Desert Warbler
B: 11,5 cm. Küçük, nispeten uzun kuyruklu, uzun bacaklı, kum rengi bir ötleğendir. Kın telekleri, kuyruk sokumu ve kapalı kuyruğu kızıl kahverengidir, kuyruğu açıldığında üç renk seçilir; temelde koyu kahverengi, kenarları beyaz, ortası kızıl kahverengidir. İnce gagası temelde sarımsı, gözü ve bacaklar sarımsıdır, bazen gözün çevresinde bir açıklık bulunur. Zamanının çoğunu zeminde geçirir, arada küçük sıçrayışları ve yarı kalkık durumdaki kuyruğunu titrettiği görülür. Yere yakın alçaktan çalıdan çalıya uçar, çalıların arasında saklı kalır.
Sesi: Ötüşü kuru ve zayıf bir hırıltıdır, 'drrrrrr', burada vurgu 'd' sesindedir, ardından giderek pezleşir ve kaybolur. Bunun yanında 'çrr-rrr' ve tiz bir 'çe-çe-çe-çe' duyulur. Bazen kur uçuşunda öter, öncelikle hırıltılı sesiyle başlar, ardından kısa, berrak, melodik ve toygar benzeri bir tril duyulur ve akgerdanı andırabilir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ