Çulluk
Çulluk - Scolopax rusticola

 

Çulluk Scolopax rusticola                                                                       
Woodcock (Eurasian Woodcock)
B: 34 cm. K.A: 58 cm. Toparlak, temelde kızıl, ormanlara özgü bir çullukgildir. Suçulluklarından büyüktür. Çoğunlukla yerden kaldırıldığı zaman görülür, sessizce havalanır, kanatlarından alçak bir ses duyulur ve ağaçların arasından sağa sola yalpalayarak uzaklaşır, bu esnada yuvarlak gövdesi, geniş kanatları, kızıl kahverengi kuyruk sokumu ve kuyruğu, siyah subterminal kuyruk bandı ve uzun gagası belirir. Yerde görüldüğünde hantal, kısa bacaklı ve uzun gagalıdır, iri gözlerinin nispeten geriye doğru konumlandığı göze çarpar, tepesi enine çizgili, Altının tamamı enine çizgili kirli beyazdır. Çoğunlukla tek başınadır.

Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları

Mehmet GÜRBÜZ