Kara kanatlı bataklıkkırlangıcı
Kara kanatlı bataklıkkırlangıcı - Glareola nordmanni

 

Kara kanatlı bataklıkkırlangıcı Glareola nordmanni                       
Black-winged Pratincole
B: 24 cm. K.A: 64 cm. Yapısı ve davranışlarıyla bataklıkkırlangıcı gibidir, dolayısıyla ikisini birbirinden ayırt etmek zordur. Erişkinin üst tarafı biraz daha koyu renklidir, kanat üstünde telekler ve örtüler arasında kontrast yoktur. Kol teleklerinin ucunda beyaz firar hattı bulunmaz ve kanat altı örtüleri simsiyahtır. Kuyruk çatalı daha az derindir. Yerdeyken kanat ucu kuyruk ucunu aşar. Gaga kökünde daha az kırmızı vardır. Üreme dışında erişkin ve genci bataklıkkırlangıcına daha çok benzese de uçuşta kanat renkleriyle ayrılabilirler.
Sesi: Çoğunlukla bataklıkkırlangıcına benzer, ancak biraz daha keskin ve tizdir. Üreme bölgesinde duyulan uyarı sesi daha kısa bir ‘pvik’ veya ‘pwik-kik-kik’.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ