Kınalı keklik
Kınalı keklik - Alectoris chukar

 

Kınalı keklik Alectoris chukar                                                               
Chukar
B: 33 cm. Orta boyu tombul bir kuştur, çoğu zaman yerde dolaşır. Tüyleri gridir, böğründe tipik siyah, beyaz ve kızıl kahverengi şeritler vardır. Beyaz suratı siyah bir gerdanlıkla çevrelenir. Arap kekliğinden tepesinin gri olması ve ince beyaz kaşıyla ayrılır. G.B. İran’daki kuşların temel rengi daha kirli nispeten az grilidir. Ürkektir, yerde becerikli bir şekilde koşturur, uyarı halinde dik durarak çevreyi kolaçan eder.
Sesi: Erkeğin ötüşü giderek hızlanan hızlı bir ‘ka-ka-kaka-kaka-kaka ...’ ile başlar, ardından genizsel bir tonda boğuk bir gıdaklama ile devam eder, ‘çukara-çukar-çukara-çukar ...’.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ