Kıyı çamurçulluğu
Kıyı çamurçulluğu - Limosa lapponica

 

Kıyı çamurçulluğu Limosa lapponica                                                   
Bar-tailed Godwit
B: 38 cm. K.A: 75 cm. Konmuş haldeyeken üreme dışı giysisinde çamurçulluğuna çok benzer; daha toplu, kambur duruşlu, kısa bacaklı ve boyunludur. Gagası hafif yukarı kalkıktır. Uçarken çamurçulluğundan alacalı kanat ve kuyruk deseninin olmamasıyla ayrılır. Üreme giysisindeki erkeğinin başı ve alt kısmının tamamı koyu pas kırmızısıdır, dişisi daha iri, daha kirli renkli veya soluk kırmızı olarak çamurçulluğuna benzer, ancak göğüs ve karnında enine çizgiler bulunmaz. Üreme dışında üstü kirli gridir, üst tarafındaki tüylerin koyu sapları ince çizgiler oluşturur, buna karşın çamurçulluğunun üstü düz gridir. Genci çamurçulluğuna benzer, genelde daha kirli kahverengi, altı daha koyudur; sırtında ince çizgiler, göğsünde enine çizgiler bulunmaz. Uçuşta kanat renkleri sürmeli kervançulluğuyla neredeyse aynıdır, ancak daha küçük ve zarif olması, daha hızlı kanat çırpması ve düz gagasıyla ondan ayrılır.
Sesi: Hem uçarken hem de kaldırıldığında oldukça sessizdir. Arada yumuşak, pez ve genizsel bir ‘beb-beb’ veya arada daha keskin bir ‘ke-kek’ duyulabilir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ