Küçük altın yağmurcun
Küçük altın yağmurcun - Pluvialis fulva

 

Küçük altın yağmurcun Pluvialis fulva                                                
Pacific Golden Plover
B: 24 cm. K.A: 66 cm. Bütün giysilerinde kendisinden biraz daha büyük olan altın yağmurcuna çok benzer ve onunla rahatça karıştırılabilir. Daha zarif olması, sesi ve kanat altıyla en iyi şekilde ayrılabilir. Altın yağmurcunla karşılaştırıldığında; özellikle erişkinin kanatları kuyruk ucunu 1-2 cm aşar, gagası daha ince ve uzundur. Bacakları, özellikle de topuğunun üstünün daha uzun olmasıyla daha zarif görünür. Uçarken ayakları kuyruk ucunun gerisine uzanır, kanatların daha uzun ve dar olduğu hissedilebilir, kanat altı ve koltuk altı her yaşta grimsi kahverengidir. Erişkin üreme giysisinde altın yağmurcuna çok benzer, genci ve üreme dışındakilerin sarımsı kaşı belirgindir. Uçarken kanat üstü siyahımsı kahverengi üzerine altın sarısı beneklidir, kanat çizgisi silik veya noksandır, olduğu zaman el teleklerinde genişler. Daha iri olan gümüş yağmurcunun gri olması, daha kalın gagası, uçuşta seçilen beyaz kuyruk sokumu ve siyah koltuk altı ayırıcıdır. Amerika altın yağmurcunundan ayırımı için o türe bakınız.
Sesi: En tipik sesi yumuşak ve iki heceli bir ‘gru-it’ kara kızılbacağı andırır. Altın yağmurcunun sesi gerçek anlamıyla iki heceli değildir ve daha çok sessiz harflerden (i yerine y gibi) oluşur.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ