Küçük mukallit
Küçük mukallit - Hippolais caligata

 

Küçük mukallit Hippolais caligata                                                       
Booted Warbler
B: 11,5 cm. En küçük mukallittir, gagası kısa ve oldukça incedir. Yuvarlak başı ile bir şekilde kısa kanatlı bir çıvgına benzer, ancak tepesi biraz daha sivridir ve giysisinde yeşil veya sarılık yoktur. En çok ak mukallitle karışır, ancak daha kısa kanatları kuyruğu olduğundan uzun gösterir. Gagası daha kısa ve belirgin şekilde ince, alt gaganın ucu çoğunlukla koyudur. Üst tarafı grimsi kahverengidir; ak mukallitte bulunan zeytin yeşili bulunmaz, kuyruk sokumu ve böğründe doğu kamışçınındaki kızıllık yoktur. Kaşı bariz şekilde gözün gerisine uzanır ve daha uzun, belirgin ve açık renklidir, alnının önünde tepesinin biraz daha koyu kanarları kaşın varlığını vurgular, bazen soluk koyu bir sürmesi vardır. Kanadında ak mukallitte gözükebilen açık bir panel yoktur. Çoğunlukla kuyruk telekleri beyaz kenarlı ve beyaz uçludur. Bacakları pembemsi kahverengidir ve ayakları daha koyudur (ak mukallitin ayak ve bacakları çoğunlukla gridir). Çoğunlukla enerjik bir şekilde ağaç altı bitki örtüsü içinde dolaşır (ak mukallit daha yüksekte ve yüksek bitkilerdedir). Bölgede iki alttürüne rastlanır; Asya'dan gelen caligata alttürü ve bölgede üreyen rama alttürü resimlendirilmiştir.
Sesi: Ötüşü ak mukallitin ritmini alır, ancak daha hızlı ve melodiktir, saz kamışçınına daha az benzer ve ak mukallitte olduğu gibi cümlelerin tipik tekrarı yoktur. Nitelik açısından çalı kamışçını veya bahçe ötleğenini anıdırır, ancak taklit içermez. Sesi ak mukallitten serttir, zayıf bir küçük ak gerdanı andırır, 'tik-tik...'.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ