Alaca balıkçıl
Alaca balıkçıl - Ardeola ralloides

 

Alaca balıkçıl
Ardeola ralloides   
Squacco Heron
B: 45 cm. K.A: 85 cm. Küçük bir balıkçıldır. Erişkin üreme giysisinde toprak rengine çalan altın sarısıdır, sırtında morumsu bir parlaklık, ensesinde uzun çizgili süs tüyleri bulunur, gaga kökü yeşilimsi gridir. Kışın ensedeki süs tüyleri kaybolur, ense çizgili olur ve gaga kökü sarımsıdır. Genci sarımsı toprak rengidir, boynu ve göğsünün üstü çizgili olduğunda arazide çok rahat saklanır. Uçuşu hızlıdır, her yaşta bembeyaz kanatları insanı şaşırtır ve kuşun bembeyaz olduğu izlenimi verir. Hint alaca balıkçılına çok benzer, her iki türün bir arada bulunduğu G.D. İran, Umman ve D. Arabistan’da türleri birbirinden ayırmak için çok dikkatli olmak gerekir.
Sesi: Uçuş sesi kısa ve sert bir ‘kar’.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ