Bahçe çintesi
Bahçe çintesi - Emberiza cirlus

 

Bahçe çintesi Emberiza cirlus                                                                  
Cirl Bunting
B: 16,5 cm. Kuyruk sokumu grimsi kahverengi olan orta boylu bir çintedir. Erkeği siyah ve sarı çizgili başı, (kışın açık tüylerin açık kenarlarla rengi kaçan) siyah boğazı, yeşil göğüs kuşağı, sarımsı alt tarafı ve alt göğsün kızıl kenarları ile tanınır. Dişisi ve ilk sonbaharındaki kuşlar boz kahverengi ve koyu çizgili olup sarı çintenin gencine benzerler; kuyruksokumlarının kızıl olmaması ile ondan ayrılırlar. Omuz tüyleri kızıl kahverengi, küçük kanat örtüleri yeşilimsi gridir, küçük kanat örtüleri çoğu zaman omuz tüylerinin altında kalarak seçilemez. Gri gagası ile pembe gagalı olan kirazkuşu, kızıl kirazkuşu ve boz kirazkuşundan ayrılır.
Sesi: Ötüşü hızlı ve pürüzlü bir ‘zi-zi-zi-zi-zi-zi’ olup küçük akgerdanı veya son notası çıkmayan sarı çinteyi anımsatabilir. Sesi ince, uzun bir ‘ziiid’ veya yumuşak ve berrak bir ‘zip’ olarak sarı çintenin sert ve metalik sesinden ayrılır.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ