Çöl toygarı
Çöl toygarı - Ammomanes deserti

 

Çöl toygarı Ammomanes deserti                                                               
Desert Lark
B: 15 cm. Tıknaz, kısa kuyruklu, geniş ve yuvarlak kanatlı bir toygardır. Uçuşu yavaş ve dalgalı kanat çırpışı gevşektir. Temel rengi alttürden alttüre değişir, K. Ürdün ve G. Suriye’de bulunan en koyu annae alttürü koyu is grisidir, en açığı D. Arabistan’ta bulunan azizi alttürü olup pembemsi kum rengidir. Diğer alttürleri, özellikle de deserti alttürü grimsi kahverengidir ancak rengi çeşitlidir. Bazılarının sırtında bulunan belirsiz çizgilerin istisnasıyla üst tarafı genellikle çizgisiz, alt tarafı kirli beyaz veya grimsidir, bazılarınınki tamamen çizgisiz olurken diğerlerinin göğsü az çok çizgilidir. Birçok alttürünün kuyruk sokumu, kanat telekleri ve kanat altı kızıla çalar. Uzunca, kalın ve sivri gagası sarımsı kemik rengi olup gaga sırtı daha koyudur. Koyu kahverengi kuyruk üstü yavaşça incelerek açık kızıl kuyruk köküne kaynar, kuyruğunda siyah veya beyaz olmamasıyla Arabistan toygarından ayrılır. Kın telekleri koyu grimsi kahverengi olup kanat ucundan belirgin derece kısadır, buna karşın Arabistan toygarının kın telekleri kanat ucuna çok yaklaşır. Küçük çöl toygarıyla farkı için o türe bakınız. Çoğu diğer toygar türünün üstü belirgin şekilde çizgilidir, kuyrukta siyah ve beyaz vardır veya tepeleri bulunur.
Sesi: Sesi çeşitlidir, çoğunlukla kısa, yumuşak ve melodik bir ‘dii-liiut’ duyulur. Melodik ötüşü sırasında uçuş sesini sıkça kullanır. Bilhassa yerden öter ancak ara sıra havada alçalırken süzülüşe geçtiği zaman ötebilir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ