Dağ mukallidi
Dağ mukallidi - Hippolais languida

 

Dağ mukallidi Hippolais languida                                                         
Upcher’s Warbler
B: 14 cm. Ak mukallite benzer, ancak ondan daha iridir ve kuyruğu nispeten daha uzun ve çok daha koyu isli kahverengidir. Üst tarafı üreme döneminin başında daha gri, kanatları daha koyudur. Kın ve kol teleklerinin açık kenarları tüyleri yeniyken açık bir kanat paneli oluşturur. Başı ak mukallitten daha yuvarlaktır ancak benzer desenlidir, buna rağmen açık renkli kaşı daha zayıftır ve çoğu zaman gözün gerisine kadar uzanır, bu gözlemler ışık durumlarına göre değişir. Kuyruk teleklerinin ucunda daha geniş beyaz benekler vardır, telek kenarları beyazdır, bu özellikle alttan gözükebilir. Gagası daha kalındır, bacakları ak mukallitten daha gridir. Üreme alanında dağ mukalliti çoğu zaman yamaçlardaki çalıların arasındaki kayalara konar, nispeten yavaş yavaş hareket eder, kuyruğunu bir yukarı bir aşağıya oynatır ve bir örümcekkuşu gibi dairesel şekilde çevirir durur.
Sesi: Ötüşünde ak mukallit gibi aynı cümleyi peşi sıra defalarca tekrar eder, ancak sesi daha yüksek ve melodiktir, saz kamışçınının sert yapısı yoktur, daha çok ak gerdanlı ötleğeni andırır. Üreme döneminde sesi ak mukallitinkine benzer.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
 
Mehmet GÜRBÜZ