Gümüş yağmurcun
Gümüş yağmurcun - Pluvialis squatarola

 

Gümüş yağmurcun Pluvialis squatarola                                              
Grey Plover
B: 29 cm. K.A: 77 cm. Büyük, nispeten kalın yapılı ve altın yağmurcundan iri bir kuştur. Başı daha büyük, gagası kalın ve uzundur. Üst tarafında sarı veya yeşilimsi bir ton bulunmaz, ancak gencinin altında hafif sarımsı bir renk gözlenir. Bütün giysilerinde uçarken siyah koltuk altı tanımlayıcıdır, bu özellik üreme dışında ve gencinde en belirgin ve çarpıcıdır. Üreme giysisi altın yağmurcununkine benzer; başında ve ensesinde daha fazla beyaz vardır, göğüs yanlarındaki beyaz daha geniş, üstü beyaz üzerine iri siyah beneklidir, beyaz böğür çizgisi bulunmaz. Üreme dışında ve genci altın yağmurcuna daha çok benzer, boyu, yapısı ve tüylerinin gri olmasıyla ondan ayrılabilir. Altın yağmurcundan daha uzun ve ince kanatlıdır, kanatlarını daha yavaş çırptığı seçilebilir, uçarken beyaz kanat çizgisi ve kuyruk sokumu belirir. Davranışları altın yağmurcuna benzer, ancak daha kıyıcıl bir türdür.
Sesi: Uçuş sesi tipik, hüzünlü ve üç heceli bir ıslıktır, tonuyla uzaktan kervan çulluğunu andırır, ‘dii-u-vi’ sesinin ikinci hecesi daha pezdir ve çoğu zaman tekrarlanır.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ