Kara boyunlu batağan
Kara boyunlu batağan - Podiceps nigricollis

 

Kara boyunlu batağan Podiceps nigricollis                                          
Black-necked Grebe (Eared Grebe)
B: 31 cm. K.A: 58 cm. Küçük bir batağandır. Kısa ve yukarı kalkık gagası, dik alnı ve üçgen tepesi vardır. Bazen sırt tüylerini kabartarak küçük batağanı andırır. Üreme giysisinde (boyun önü de dahil olmak üzere) ekseriyetle siyahtır, kulak örtüleri altın rengi, böğrü koyu kızıl kahverengidir. Kış giysisinde temelde siyah beyazdır, kulaklıdan baş ve gaga şekli, yanaktaki siyah beyaz oranları, altının kirli beyaz olması, kızıl boyunludan gaga boyu, dik alnı ve daha yuvarlak sırttanınır. Gagasının kalkık olduğu uzaktan görülemeyebilir. Uçuşta kanadındaki uzun beyaz panel iç el teleklerine kadar uzanır ve hücum kenarında beyaz bulunmaz.
Sesi: Ençok duyulanı üreme bölgesinde ağlamaklı ve kederli bir ıslıktır, ‘uuu-ip’.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ