Kara kulaklı kuyrukkakan
Kara kulaklı kuyrukkakan - Oenanthe hispanica

 

Kara kulaklı kuyrukkakan Oenanthe hispanica                               
Black-eared Wheatear
B: 15 cm. Davranışları ve gövde yapısı alaca kuyrukkakana benzer. Erkeğin siyah boğazlı formu erkek ak sırtlıyla karışabilir, beyaz boğazlı formu ise sadece alacanın ‘vittata’ formuyla karışabilir. Boğaz ve kulak örtülerinde siyah kanat ve omzundaki siyahla birleşmez. Sırtı yazın beyazımsı, sonbaharda krem rengidir. Kuyruk deseni alacanınki gibidir. Dişilerin ayırımı için de o türe bakınız. Sonbaharda daha uzun kuyruğu ve kuyruk ucundaki bandın köşeler doğru genişlemesi ile kuyrukkakandan en iyi şekilde ayrılabilir. Doğu Anadolu’da alaca ile melezleşir.
Sesi: Ötüşü alacanınkine benzer, oldukça çeşitlidir, kuru ve gıcırtılı şakımalar berrak ıslıklarla karışır, çoğu zaman uçarken öter. Seslerinden sert bir ‘tak’ ve tipik bir (kızgın bir sineğe benzeyen) vızıldama duyulabilir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ