Kuzey kamışçını
Kuzey kamışçını - Acrocephalus dumetorum

 

Kuzey kamışçını Acrocephalus dumetorum                                         
Blyth’s Reed Warbler
B: 12,5 cm. Saz ve çalı kamışçınına çok benzer ve ondan ayırt edilmesi zordur. Tecrübeli gözlemciler ancak yakın mesafeden ve uzun süren gözlemlerde aynı kuşta birkaç özelliğini bir arada görmek şartıyla ayırt edebilirler. Bu özellikler: Kanatların daha kısa ve yuvarlak uçlu olması, 6 el teleğinin gözükmesi (saz ve çalı kamışçınında 7-8 el teleği seçilir), üst tarafının tek renk olarak kuyruk sokumuyla kontrast oluşturmaması ve daha düz renkli kın telekleridir. Kısa kaşı çoğu zaman gözün önünde genişler. Gagası koyu gridir, alt gaga kökü pembedir. Bazen kuyruğunu titretir ve teleklerini aralayıp kapatır (bu saz ve çalı kamışçınında rastlanmaz), gövdesini daha yatay pozisyonda tutar, başı ve gagası hafif yukarı kalkarak bir muzun kavisini alır. Sesi çok önemli bir tayin aracıdır.
Sesi: Ötüşü çok ahenkli ve çok taklitçidir; çalı kamışçınından daha yavaş temposu ve tereddütlü yapısı ile ayrılır, bir öter ardıç gibi her cümlesini en az beş kere tekrarlar, arada çoğu kez tiz bir 'lo-lı-lia' duyulur ve cümlelerin arasında sıkça 'cek-cek' ekler. İletişim sesi sıkça çıkarılan yumuçak bir 'tik' veya 'çk' olup küçük ak gerdanı anımsatır.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ