Küçük akgerdan
Küçük akgerdan - Sylvia curruca

 

Küçük akgerdan Sylvia curruca                                                             
Lesser Whitethroat
B: 13,5 cm. Küçük veya orta boylu bir ötleğendir. Genellikle üstü grimsi kahverengidir, kanatları daha kahverengi, tepesi orta gri, kulak örtüleri daha koyudur ve bu koyuluk değişken olduğu için bazen belirgin olup bazen göze çarpmaz. Alt tarafında beyaz boğazı ile isli beyaz göğsü arasında kontrast vardır. Kanat teleklerinin kenarlarında kızıllık olmamasıyla ak gerdandan ayrılır. Kulak örtüleri ve bacakları koyudur. İlk kışında üst tarafı biraz daha çık olup çoğu zaman belirsiz beyazımsı bir kaşı vardır. Sibirya'dan gelen blythii alttürü İran ve büyük olasılıkla Arabistan Yarımadasında kışlar, üst tarafı daha açık ve canlı kahverengidir, alt tarafı daha beyaz olup gerdanı ve boğazı arasında kontrast yoktur.
Sesi: Ötüşü iki parçadan oluşur, ik kısımda kısa bir makara, ardından hızlı sesli bir tril duyulur, 'tell-tell-tell-tell-tell'. Sesi nispeten kısa ve sert bir 'tek' olup sıkça tekrarlanır.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ