Küçük çöl toygarı
Küçük çöl toygarı - Ammomanes cincturus

 

Küçük çöl toygarı Ammomanes cincturus                                             
Bar-tailed Desert Lark
B: 13 cm. Genel izlenimiyle çöl toygarına benzese de ondan küçük, dik duruşlu ve yuvarlak başlıdır. Turuncu-sarı gagası daha kısa ve incedir. Çöl toygarından kızıl kahverengi kuyruğun gerisinden keskin bir hatla ayrılan ince siyah kuyruk bandıyla ayrılır; bu en iyi uçarken kuyruk açıldığında görülür, buna kıyasla çöl toygarının koyu kahverengi kuyruğu daha soluk renkli köküne doğru adım adım açılır. Kirli kızıl kanatlarının siyahımsı ucu dikkat çeker, buna kıyasla çöl toygarının kanatlarının ucu fazla koyulaşmaz. Yakındoğu ve Arabistan’da bulunan arenicola alttürünün üstü çizgisiz ve açık kızıla çalar, D. İran’daki alttürü daha gridir ve altı kirli beyazdır. Arabistan toygarından çok daha küçük gagası, farklı kuyruk deseni, çizgisiz üstü ve tepesi, siyahımsı kanat ucunu tamamen açıkta bırakan daha kısa kın telekleriyle ayrılabilir. Çöl toygarından yerde daha hızlı koşar ve duruşları daha anidir.
Sesi: Ötüşü iki veya üç ince sesten oluşur, ‘tlii-tluu-hii’ sesinin birinci ve ikinci notası hızlı, sessiz ve daha pez, üçümcü notası daha yüksek, temiz ve uzundur, çoğu zaman sadece son nota duyulabilir. Bunun yanında ‘dii-dii-duu’ olarak ifade edilebilecek sesinin ikinci notası daha tiz, üçüncüsü pez ve uzundur. Uçuş sesi tatlı bir mırıltıyı andıran yumuşak ve boğuk bir ‘tuörr’, ‘vörr’ ve kısa ve yumuşak bir ‘sii-uu’.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ