Çam baştankarası
Çam baştankarası - Parus ater

 

Çam baştankarası
Parus ater                                        
Coal Tit
B: 11 cm. Bölgedeki en küçük baştankaradır. Nispeten koyu renkli ve oldukça kısa kuyrukludur. Hareketleri ve bazı sesleriyle çalıkuşuna benzer. Başı siyah, yanakları beyazdır; ensesinde tanımlayıcı beyaz bir leke bulunur. Gıdı ve boğazındaki siyahlık göğsünün üstüne kadar iner. Üst tarafı kurşun grisi olup iki beyaz kanat çizgisi vardır, alt tarafı açık kahverengidir. Rahatsız edilip sinirlendiğinde tepesindeki tüyleri kabarabilir. Devamlı hareket halindedir. Kıbrıs'ta bulunan cypriotes alttürünün üst tarafındaki kahverengi olup başındaki siyah sırtına kadar uzanır, alt tarafı çok koyu olup böğrü kızıl kahverengidir.
Sesi: Ötüşü tatlı ve ıslıklı iki veya üç vurgulu hecenin ardışık tekrarından oluşur, 'tii-çu, tii-çu, ...' veya 'çu-uii, çu-uii, ...' olup büyük baştankaraya oldukça benzer, ancak biraz daha incedir. Seslerinden flütsü ve oldukça hüzünlü bir 'püüt', ince bir 'psiit' ve çalıkuşu benzer bir 'si-si-si'.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ