Kumru
Kumru - Streptopelia decaocto

 

Kumru Streptopelia decaocto                                                                 
Collared Dove (Eurasian Collared Dove)
B: 29 cm. Orta boylu, açık toprak rengidir. Boynunda kesik siyah bir boyun halkası vardır, gencinin boyun halkası bulunmaz. Afrika kumrusuyla karışabilir. Beneksiz açık toprak rengi kanadı, siyah boyun halkası, beyaz kanat altı, soluk desenli kuyruğu, belirgin bir şekilde ortaya çıkan beyaz karnının olmaması, daha yavaş uçuşu, sarsıntısız kanat çırpışı, daha kısa ve yuvarlak kanatları ve yuvarlak kuyruğuyla üveyikten ayrılır. Evcil bir kuş olan kafes kumrusu (S. nisoria) kumruya çok benzese de daha açık krem rengi gövdesi, kanadıyla aynı renkteki el telekleri ve farklı sesiyle tanınır.
Sesi: Yüksek, üç heceli bir ‘kuu-kuğ-ku’, Türkçe gugukçuk ve yusufçuk şekline dökülebilir, vurgusu uzun ve daha tiz orta hecededir. Evcil kumrunun vurgusu ilk hecededir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ