Kara iskete
Kara iskete - Serinus pusillus

 

Kara iskete Serinus pusillus                                                                    
Red-fronted Serin (Fire-fronted Serin)
B: 12 cm. Küçük, tıknaz, koyu çizgili bir isketedir. Başı ve boğazı isli kahverengi olup, alnındaki parlak turuncu leke bir fener gibi ışıldar. Dalgalı uçuşu sırasında gövde önünün koyu, alt tarafı ve kanat altının açık olduğu seçilir. Gencinin yüzü soluk kirli turuncu, üst ve alt tarafı beyaz üzerine koyu çizgilidir. Üreme dönemi dışında oluşan küçük sürüler çoğu zaman tohumlu otların üzerinde veya yerde yemlenir.
Sesi: Ötüşü küçük isketeye benzer, ancak daha güçlüdür ve sakaya benzer bir niteliğe sahiptir. Sesi küçük iskete gibi tutuk ancak daha yumuşak ve uzatılarak çıkarılan bir 'drrrrt'.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ