Kara leş kargası
Kara leş kargası - Corvus corone corone

 

Kara leş kargası Corvus corone corone                                               
Carrion Crow
B: 47 cm. Kara ve gri leş kargası aynı türün farklı alttürleridir. Kara leş simsiyah olup ekin kargasına benzer, ancak erişkin ekin kargasından daha kalın ve simsiyah gagası ve paçalarının kabarık olmamasıyla tanınır. Genç karalar ve ekin kargalarını birbirinden ayırmak daha zordur, farkları için ekin kargasına bakınız.
Sesi: Gri leş kargası gibi.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ