Kara başlı iskete
Kara başlı iskete - Carduelis spinus

 

Kara başlı iskete Carduelis spinus                                                        
Siskin (Eurasian Siskin)
B: 12 cm. Küçük ince yapılı bir ispinozdur. Erkeği sarımsı yeşil olup alnı ve gıdısı siyahtır, geniş sarı bir kanat çizgisi vardır, sarı kuyruk kenarları ve kuyruk sokumu özellikle uçarken belirgindir. Dişisinin üst tarafı yeşilimsi kahverengi, alt tarafı beyazdır; ancak burası sarımsı yeşile çalar ve kanatlarındaki, kuyruğundaki ve kuyruk sokumundaki sarımsı renkle beraber tanımlanmasını kolaylaştırır. Erkeğin başındaki siyah dişide bulunmaz. Sırtı ve böğrü her yaşta koyu çizgilidir. Ağaçlarda beslenirken dallardan baş aşağıya sarkar. Çok veya az dalgalı uçuşunda küçük ve kısa kuyruklu olduğu sezilir. Çoğunlukla sürüler halinde dolaşır.
Sesi: Sesi uzaktan duyulan, tiz bir 'tsii-u'dur. Beslenen sürülerden hızlı ve kuru bir 'kettkett' ve bazı cıvıldamalı sesler duyulur. Ötüşü bazen kelebeği anıdan kur uçuşu sırasında duyulur, değişik hızda bir cıvıldamadır, sonunda uzatılarak çıkarılan vızıldamalı bir sesle biter.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ