Bıyıklı kamışçın
Bıyıklı kamışçın - Acrocephalus melanopogon

 

Bıyıklı kamışçın
Acrocephalus melanopogon          
Moustached Warbler
B: 13 cm. Kındıra kamışçınına benzer, ensesine kadar uzanan ve ucu köşeli olan tertemiz beyaz kaşıyla ondan ayrılır; belirgin kaşı siyahımsı tepesini kulak örtülerinden ayrırır. Üst tarafı düz ve koyu kızıl kahverengi olup kanat örtüleri başta olmak üzere üst kısmı kındıranın aksine çizgili değildir. Böğrü ve parlak göğüs kuşağı canlı kahverengidir, göğüs kuşağında ince çizgiler olabilir. Doğu Anadolu ve İran'da bulunan mimica alttürü daha açık, soluk renklidir; tepesi daha çizgilidir; dolayısıyla kındıra kamışçınına daha çok benzer; kaşı ve belirgin derece daha kısa olan kanat ucuyla ondan ayrılabilir. Çoğunlukla alçakta bitki örtüsünün içinde kalır, yerde dolaşırken hiç dikkat çekmez, yaklaşıldığında çoğu zaman kuyruğunu kakmaya ve asabi şekilde titretmeye başlar. Öterken de aynı şekilde kuyruğunu titretebilir.
Sesi: Ötüşü saz kamışçınının tatlı bir varyasyonu gibidir, nispeten daha çeşitli ve tizdir, arada duyulan, 'lü lü lü' notalarından oluşan kendisine özgü geçişle rahatlıkla tanınabilir. Sesi yüksek bir 'trr-trr', yumuşak ve kısa bir 'tçt', daha uzun bir 'trr-trrrrr' ve (iki taşın birbirine vurulmasına benzeyen) sert bir 'tak'tır..
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ