Boyunçeviren
Boyunçeviren - Jynx torquilla

 

Boyunçeviren
Jynx torquilla                                          
Wryneck
B: 16 cm. Gizlenemeye meyilli olması ve çobanaldatanı andıran kamuflajlı giysisiyle son bir türdür. Saklanmak için alçak bir bitki örtüsüne indiği zaman veya alçaktan hafif dalgalı uçuşuyla dikkat çekmeden uzaklaşırken iri ve uzun kuyruklu bir ötleğeni veya dişi bir kızıl sırtlı örümcekkuşunu andırır, çoğu zaman saklanabileceği bir bitkinin yakınında yerde yemlenir. İyi gözlenebildiği zaman sivri gagası, uzun kuyruğu, grimsi üstü ve başı, tepesinden sırtına inen siyah çizgi, kahverengi lekeli kanatları, kanatlarının omuzda siyahımsı bir çizgiyle sınırlanması, enine ince çizgili sarımsı boğazı, koyu kaşı ve enine çizgili böğrü ayırt edici özellikleridir.
Sesi: Yüksek sesli, hüzünlü ‘vii-vii-vii-vii …’ şeklindeki ötüşü küçük bir doğanı andırır ve küçük ağaçkakanın sesiyle karıştırılabilir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ