Büyük ak balıkçıl
Büyük ak balıkçıl - Egretta alba

 

Büyük ak balıkçıl
Egretta alba      
Great White Egret
B: 95 cm. K.A: 110 cm. En büyük beyaz balıkçıldır. Uzun ve kıvrık boynunu çoğu zaman tamamen uzatır. Üreme giysisinde omzundan uzun süs tüyleri çıkar, gagası siyah, gaga kökü sarı, bacak ekleminin üstü sarı ve bacaklarıyla siyahtır. Kış giysisinde ve gencinin gagası sarı, bacaklarının aşağısı siyahımsı yeşil veya kahverengimsidir. Bu giysisindeyken ortanca balıkçıldan daha büyük olması, daha uzun ve ince gagası ve ağız kenarının gözün gerisine uzanmasıyla ayrılır. Yerde temkinli ve sakin, uçarken yavaş hareketlidir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ