Kızılbacak
Kızılbacak - Tringa totanus

 

Kızılbacak
Tringa totanus                                             
Redshank (Common Redshank)
B: 28 cm. K.A: 62 cm. Orta boylu, gri renkli ve parlak kırmızı bacaklı bir kıyı kuşudur. Uçarken geniş beyaz firar hattı ve kuyruğunda enine beyaz çizgiler belirir. Üreme giysisindeki erişkinin altı koyu benekli, gaga kökü kırmızıdır. Kış giysisinde üstü düz gri, altı açık, göğsünde belli belirsiz beneklerle en çok kara kızılbacağa benzer. Gencinin üstü kahverengi benekli, gagası kopkoyudur; kendisinden daha küçük orman düdükçününü andırır, ancak bacak rengi ve kanatlarındaki beyazlıkla ondan ayrılır. Daha iri ve zarif olan kara kızılbacağın gencinin üstü daha gri, altı enine sık çizgili veya dalgalı, gagası daha ince ve uzun ve kanatları farklıdır. Üreme bölgesinde devamlı tetiktedir ve en ufak şeyde rahatsız olur.
Sesi: Tanıdık uçuş sesi iki heceli ve vurgusu ilk hecede olan bir ‘tüü-dü’. Yeşilbacağın sesine benzese de üç değil iki heceli ve daha yumuşaktır. Uyarı sesi ısrarcı bir ‘çü-çü-çü …’. Gösteri uçuşunda kanadını fazla yukarı aşağı oynatmadan titreterek çırpar ve bu sırada yavaş bir ‘düuu-düuu-düuu’ çıkarır.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
 
Mehmet GÜRBÜZ