Küçük kuğu
Küçük kuğu - Cygnus columbianus

 

 

Küçük kuğu Cygnus columbianus                                                         
Bewick’s Swan (Tundra Swan)
B: 121 cm. K.A: 195 cm. Sessiz ve ötücüden nispeten küçük, kısa boyunlu ve kısa gagalıdır. Erişkin kaba hatlarıyla ötücüye benzese de gaga deliğinin oldukça gerisinden başlayan ve gaga köküne doğru yoğunlaşan sarı leke çok daha küçüktür. Sessiz kuğudan gaga rengi ve şekli, boynun gergin, başın dik tutulması, daha kısa kuyruğu ve sesiyle ayrılır. Genci sessizin gencinden daha gridir, pembe gaganın kökü açık renklidir, yavaş yavaş önce beyazlaşır sonra sarıya dönüşür. Genç ötücü kuğudan kısa boyunlu olması, kısa gagası ve daha yuvarlak başıyla ayrılır. Karada sessizden daha kolayca yürür, uçarken kanatlarını daha hızlı çırparak bir kazı andırır ve kanatlarından o uğultulu ses çıkmaz.
Sesi: Ötücüye benzer (ve hem suda yüzerken hem de uçarken ötmeye meyillidir), ancak nispeten daha tiz, tek veya iki hecelidir (ötücününki çoğu zaman üç hecelidir), çok uzaktan havlayan bir köpeği andırır.

Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu’nun Kuşları

Mehmet GÜRBÜZ