Büyük baştankara
Büyük baştankara - Parus major

 

Büyük baştankara
Parus major                                     
Great Tit
B: 14 cm. Bölgede iki farklı donu bulunan büyük bir baştankaradır. Çoğu zaman siyah başı, iri beyaz yanak lekesi, sarı alt tarafı ve karnının ortasından geçen geniş siyah çizgiyle rahatlıkla tanınır. Üst tarafı yeşil olup kanatları ve kuyruğu mavimsidir. Uçarken ince beyaz bir kanat çizgisi ve kuyruk kenarları belirir. Gencinin siyah kısımları isli, yanak lekesi sarımsı, yanağın koyu alt kenarı eksik ve alt tarafı donuk sarıdır. Mavi baştankaradan daha iri olması, baş ve alt tarafının farklı deseniyle ayrılır. Gri intermedius alttürü D. İran'da bulunur, siyah bölgeleri benzer olsa da üst tarafı mavimsi gri olup yeşil sadece sırtının üst tarafında hafifçe seçilir, alt tarafı ise beyazdır. Aynı renklere sahip Buhara baştankarasıyla bu alttürün yayılımı büyük ölçüde örtüşür.
Sesi: Çok değişkendir, 'çink-çink' gibi ispinozu andıran yüksek, metalik ve berrak sesler içerir. Bunun yanında 'tui-tui-tui' sesleri mavi veya kayın baştankarasına benzer. Ötüşü belirgin ve oldukça melodiktir, 'tii-çu-tii-çu-...' veya üç heceli bir 'tii-tii-çu, tii-tii-çu' sıraları uzaktan duyulabilir.
Kaynak: Türkiye ve Ortadoğu'nun Kuşları
Mehmet GÜRBÜZ